F-GAZY - FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE, CERTYFIKAT UDT

SZKOLIMY W WARSZAWIE

CO OFERUJEMY

F-GAZY - FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE, CERTYFIKAT UDT

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się produkcją, instalowaniem, konserwacją lub serwisowaniem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych (również samochodowych) oraz pomp ciepła.

Szkolenie realizuje zagadnienia zawarte w ustawie z dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017, poz. 1567) (kat. I, II, III i IV) – tzw. „Ustawa F-gazowa”.

Zajęcia zawierają część teoretyczną i praktyczną.
Kursant otrzyma certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego!

SPRAWDŹ NAS.

PROFESJONALIZM 100%
PASJA 100%
ZAANGAŻOWANIE 100%