KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

SZKOLIMY W WARSZAWIE I KRAKOWIE

CO OFERUJEMY

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kurs KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) jest obecnie najbardziej zaawansowanym kursem szkoleniowym dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Uprawnia on do udzielania skutecznej pomocy medycznej zarówno w zakresie szeroko pojętej grupy wypadków jak i zachorowań. W programie kursu znajdują się elementy ratownictwa drogowego czy sposoby postępowania przy obrażeniach mechanicznych. Program szkolenia składa się z 66 godzin dydaktycznych podzielonych na dwie części: teoretyczną obejmującą 25 godzin, oraz praktyczną, którą stanowią ćwiczenia w wymiarze 41 godzin.

Wykłady i ćwiczenia obejmują zagadnienia takie jak:

 • organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 • poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne), zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 • wstrząs
 • inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
 • podtopienie
 • urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 • urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru. taktyka działań ratowniczych
 • zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych


W ostatnim dniu szkolenia, bądź w innym ustalonym przez komisję terminie odbywa się egzamin, po którego zaliczeniu uczestnicy otrzymują tytuł RATOWNIKA KPP oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do udzielania pomocy medycznej na poziomie KPP oraz współpracy ze służbami profesjonalnymi. Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy zdać ponownie egzamin recertyfikacyjny.

SPRAWDŹ NAS.

PROFESJONALIZM 100%
PASJA 100%
ZAANGAŻOWANIE 100%