KURS PRACOWNIKA BIUROWEGO Z MS OFFICE

SZKOLIMY W WARSZAWIE

CO OFERUJEMY

KURS PRACOWNIKA BIUROWEGO Z MS OFFICE

Uczestnik szkolenia pozna podstawy pracy administracyjno-biurowej, m.in. zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego, obieg dokumentów w biurze i przebieg archiwizacji dokumentów w firmie. Pozna zasady prowadzenia teczek pracowniczych i etykiety rozmowy telefonicznej. Uczestnik zapozna się także z podstawowymi zasadami redagowania pism biurowych i procesowych. Kolejno uczestnik pozna elementy podstaw zarządzania dokumentacją, system kancelaryjny, klasyfikowanie informacji, klauzule tajności i okres ochronny. Szkolenie wzbogacone zostało o dodatkowe moduły obsługi programów użytkowych Microsoft Word i Microsoft Excel.

DLA KOGO JEST KURS?

• pracownicy działów HR, zarządzania zasobami ludzkimi
• pracownicy biurowi, pracownicy administracyjni
• wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

PROGRAM KURSU:

MODUŁ I. PODSTAWY PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ

 • Charakterystyka pracownika administracyjno-biurowego 
 • Zadania i obowiązki pracownika admistracyjno-biurowego 
 • Praca w zawodzie pracownika admnistracyjno-biurowego 
 • Obieg i archiwizacja dokumentów w biurze 
 • Obieg dokumentów księgowych i współpraca z działem księgowości 
 • Archiwizacja dokumentów w firmie 
 • Dokumentacja pracownicza. Prowadzenie teczki akt osobowych dla pracowników 
 • Przepisy zakładowe 
 • Etykieta rozmów telefonicznych 

MODUŁ II. REDAKCJA PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH

 • Zasady redagowania pism 
 • Składowe elementy pisma 
 • Układy graficzne redagowania pism 
 • Adresowanie kopert 
 • Korespondencja wewnętrzna 
 • Korespondencja zewnętrzna 
 • Korespondencja administracyjna 
 • Redakcja pism procesowych – sprawy rodzinne 

MODUŁ III. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

 • System kancelaryjny 
 • Podział dokumentacji na kategorie archiwalne 
 • Przekazanie akt do archiwum 
 • Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony 

MODUŁ IV. OBSŁUGA PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH

 • Microsoft Word 
 • Microsoft Excel 

SPRAWDŹ NAS.

PROFESJONALIZM 100%
PASJA 100%
ZAANGAŻOWANIE 100%